Technika akumulačných pecí BRULA

Pridané: 28.08.2020 | Výrobca: BRULA

Technika akumulačných pecí BRULA
Ako funguje princíp akumulačných pecí a prečo sú prospešné pre naše zdravie?

Výsledkom kúrenia akumulačnou pecou je dlhodobo udržateľné a zdravé teplo. Práve takéto teplo je výhodou systému akumulačných pecí. V porovnaní s teplovzdušným systémom, fungujúcim na princípe konvenkcie, ktorý ohrieva len vzduch, akumulačná pec uvoľňuje teplo postupne a rovnomerne do miestnosti vo forme zdrávého, sálavého tepla. Toto teplo neohrieva vzduch, ale ukladá sa do okolitých predmetov, z ktorých následne sála.

A ako to všetko funguje?

Keď sa v ohnisku rozhorí oheň, spaliny prúdia cez ťahový systém zo šamotových tvaroviek, ktoré teplo príjmu a uložia. Ťahový systém je nadimenzovaný tak, aby horúce spaliny najprv prešli celou pecou, predtým ako výjdu von komínom. Takto vytvorené teplo z akumulačnej pece je naakumulované a uvoľňuje sa po dlhú dobu. Sálavé teplo, ktoré sa týmto spôsobom vytvára, nezohrieva vzduch, ale iba okolité predmety, na ktoré dopadá - ako slnečný lúč. Z tohto dôvodu pri akumulačnej peci postačuje relatívne nízka teplota vzduchu v priestore a my predsa pociťujeme príjemné teplo. Čím je akumulačná pec väčšia, tým viac je zabudovaných ťahov (väčší priestor pre akumuláciu), tým dlhšie zostáva prirodzené teplo. V akumulačnej peci sa obvykle prikladá raz za 12 hodín. Potom ako sa v nej zakúri drevom, približne po 1-2 hod. sa kachlice na peci nahrejú. Ako by povedal odborník: ,, nabijú sa“

Kompletné ohniská BRULA: kompaktné a testované – optimálny základ pre váš nový projekt akumulačnej pece.


Výhody BRULA ohnísk:

  • Kompaktné - optimálne využitie priestoru cez štandarizované typy.
  • Kompletné - ohnisko je dodávané vrátane dvierok, podstavca, murovacej malty, výstupu ohniska a hotového vedenia vzduchu.

Sortiment v súčasnosti obsahuje 14 rôznych testovaných kompletných ohnísk od rovných, cez rohové až k variantu tunel.
Úplne nový: rohový model C plus 90 ° (L / P) s krásnym výhľadom na oheň, vhodný pre vyššie dávky paliva (posledný napravo). 

Máte otázky? Napíšte nám:


Produktový katalóg (.pdf)