História INSPIRE

Hlavné míľniky z histórie firmy J&R Inspire.

1991- Prvé stretnutie Roberta Šalvatu s kachliarskym remeslom. Thomas Menge, kachliarsky majster, obchodný zástupca firmy Spartherm a terajší veľmi blízky priateľ Roberta a Jozefa, sprostredkoval Robertovi úvodný kontakt s kachliarskym remeslom a vynikajúcimi mníchovskými kachliarskymi majstrami. Thomas Menge neskôr aj inšpiroval Jozefa a Roberta, aby založili na Slovensku veľkoobchodnú firmu s kvalitnými produktmi pre kachliarov. Kachliarski majstri August Stamminger a neskôr Hermann Balzer zasvätili Roberta v nemeckom meste Mníchov do tajov kachliarstva. Najväčším prínosom poznania bola niekoľkoročná spolupráca s Hermannom Balzerom, ktorý je nielen vynikajúci kachliarsky majster, ale aj výborný dizajnér, predajca a hlavne skvelý človek.

September 1994 - Prvé stretnutie Jozefa a Roberta počas štúdia na vysokej škole TU Zvolen – odbor Podnikový manažment.

1995 - Jozef a Robert sú pri zrode kachliarskej firmy KAMINOFENHAUS Berg & Balzer v Mníchove. Pán Balzer je vynikajúci kachliarsky majster, ktorý zasvätil Roberta Šalvatu a neskôr aj Jozefa Karlíka do kachliarskeho remesla. Bruni Berg je dodnes spolumajiteľkou firmy Kaminofenhaus.

3. jún 1997 - Založenie firmy J&R INSPIRE ako čisto veľkoobchodnej firmy s produktmi pre kachliarov. „J&R“ znamená skratku „Jozef a Robert“ a „INSPIRE“ je z anglického slova s významom „inšpirujú“ – „Jozef & Robert inšpirujú“. V roku 1997 boli kachliarske materiály pre väčšinu kachliarov neznáme. Krby sa stavali z pórobetónových tvaroviek a sadrokartónu a ako izolácia sa používala minerálna vlna, hliníková fólia alebo často aj nič.

Jeseň 1997 - Firma J&R INSPIRE sa stala členom Cechu kachliarov Slovenska.

1999 - Úvodné odborné školenie našej firmy J&R INSPIRE vo firme Sommerhuber. Začiatky boli ťažké, málokto poznal kvalitné kachliarske produkty a ešte menej remeselníkov si trúfalo začať s nimi robiť. Laco Raček bol silným hnacím motorom v úvode našich aktivít.

2000 - Vďaka spolupráci Cechu kachliarov Slovenska a SOU stavebného II v Bratislave sa opäť po viac ako 30 rokoch otvoril učebný odbor „Kachliar“. Jedným z hlavných osobností, ktorej za to vďačíme, je Vlasto Bošmanský, dlhoročný riaditeľ SOU, neskôr tajomník CKS a predseda CKS.

2001 - V roku 2001 sme zorganizovali prvé odborné školenie vo firme ORTNER, kde nás školil priamo pán Josef Ortner. Spolupráca s firmou Ortner a spoznanie pána Ortnera bolo a dodnes je veľkým prínosom pre kachliarske remeslo na Slovensku. Pán Ortner získal majstrovský list ako najmladší kachliar v Rakúsku a spôsobil revolúciu v kachliarskych technológiách. V 80-tych a 90-tych rokoch bol zatracovaný kvôli inovátorskému prístupu, ale v súčasnosti väčšina firiem kopíruje jeho výrobky a veľa kachliarov realizuje jeho technológie hypokaustových pecí a akumulačných krbov.

5. jún 2003 - V roku 2003 sme zorganizovali prvé špeciálne školenie vo firme BRUNNER. Firma BRUNNER je podobne ako firma ORTNER priekopníkom nových technológií a už dlhé roky určuje trend kachliarstva v Európe.

25. september 2003 - Historický okamih – udeľujú sa prvé výučné listy po zhruba 38. rokoch. 34 remeselníkov úspešne ukončilo záverečné skúšky. Oficiálne sa stali „KACHLIARMI“. Bol to veľmi dôležitý krok pre živnosť „Kachliarstvo“.

1. máj 2004 - Cech kachliarov Slovenska bol prijatý za člena medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO na kongrese v Budapešti. Medzinárodný zväz koordinuje vývoj kachliarstva v Európe s cieľom presadiť svoje normy aj na úrovni Európskej únie. Na pôde VEUKO pôsobia najlepší a najskúsenejší kachliarski odborníci z členských krajín organizácie, preto je VEUKO výbornou platformou pre výmenu odborných informácií a skúseností.

1. júl 2004 - Takmer jednohlasne bol v parlamente schválený novelizovaný živnostenský zákon, kde bola živnosť „Kachliarstvo“ povýšená z voľnej živnosti na remeselnú živnosť. Bez dostatočného počtu vyučených kachliarov by tento krok ani nebol možný.

Január 2006 - Pod záštitou medzinárodného zväzu VEUKO sa v januári 2006 konali prvé majstrovstvá Európy v kachliarstve. Majstrovstvá boli organizované počas kachliarskeho veľtrhu KOK 2006 v rakúskom meste Wels. Slovensko reprezentoval Roman Gombala. Podarilo sa mu dosiahnuť úspešné 4. miesto.

13. marec 2008 - Založenie firmy InFIRE KRBY, s.r.o., ktorá prevzala od firmy J&R INSPIRE stavebnú činnosť. Firma J&R INSPIRE je od tohto momentu čisto veľkoobchodnou firmou v kachliarskej oblasti.

28. marec 2009 - Založenie firmy JEREMIAS SK s.r.o.. Firma JEREMIAS SK s.r.o. je spoločnou firmou J&R (Jozefa a Roberta) s nemeckým renomovaným výrobcom komínových systémov JEREMIAS.

8. máj 2009 - Predseda CKS Jozef Franko a predstavenstvo CKS odovzdali zlaté plakety Jozefovi Pajunkovi a Robertovi Šalvatovi za dlhoročnú prácu v Cechu a za prínos pre kachliarske remeslo na Slovensku.

Jún 2009 - Začali sme realizovať nové školiace, výstavné a kancelárske priestory.

1.január 2010 - Do platnosti vstúpila prvá európska kachliarska norma STN EN 15544 – Dimenzovanie kachľových pecí. Túto normu sa podarilo presadiť vďaka medzinárodnému zväzu kachliarov VEUKO a výbornej spolupráci cechov jednotlivých členských krajín.

August 2010 - Dokončenie INSPIRE budovy, ktorá poskytuje pôdu pre kvalitné školenia a vzdelávanie kachliarov. V rámci novej budovy je aj skúšobňa, kde realizujeme praktické školenia a zaujímavé výskumné testy.

7. máj 2011 - Členovia VEUKO podpísali 07. mája 2011 významný dokument „Chartu Luxemburska“ a to symbolicky v meste Schengen v Luxembursku, kde bola v roku 1985 podpísaná Schengenská dohoda. Charta Luxemburska uvádza na svet projekt európskeho vzdelávania kachliarov s titulom „Európsky kachliarsky majster“. Tento titul je rovnocenný titul s univerzitným titulom.

24. jún 2011 - INSPIRE kachliarske dni - fantastická akcia k 14. výročiu založenia firmy J&R INSPIRE. Akcia bola organizovaná v športovom centre EKOMA vo Zvolene. Bol to veľtrh s predstavením noviniek produktov, praktické školenie pre omietkové techniky, súbor zaujímavých školení a prezentácií. Bolo to ale aj krásne priateľské stretnutie s Vami, našimi partnermi.

5. máj 2012 - Robert Šalvata bol na ďalšie 3 roky zvolený za prezidenta medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO. Jeho partnerom vo vedení zväzu je Thomas Schiffert, výkonný riaditeľ Rakúskeho zväzu kachliarov.

19. apríl 2013 - Výnimočný míľnik v histórii kachliarstva na Slovensku. Dva najväčšie slovenské cechy, Cech kachliarov Slovenska a Slovenský cech krbárov a kachliarov, sa dohodli na zjednotení a vznikol tak nový - silnejší cech, ktorý bude niesť názov CECH KACHLIAROV.
Predstavenstvo nového Cechu kachliarov:
Ing. Ladislav Filus - prezident
Ing. Robert Šalvata - viceprezident
Ing. Ladislav Kantor - viceprezident
PaedDr. Milan Ponický
Štefan Bobocký
Peter Argaláš
Juraj Kováč

31. mája 2013 - 2. ročník teraz už KACHLIARSKO - KOMINÁRSKEHO DŇA sa opäť konal v krásnom prostredí športového centra Ekoma v Sekierskej doline, kde prijalo pozvanie viac ako 220 INSPIRE a JEREMIAS obchodných partnerov. KKD sa zúčastnilo 22 dodávateľov, ktorí vo svojich stánkoch prezentovali návštevníkom svoje produkty. Počas večera sme vyžrebovali osem výhercov INSPIRE a JEREMIAS HRY, rozdali sme vyše 30 tombolových cien a o fantastický koncert sa postaral klavirista a spevák Jozef Holly.

28. jún 2013 - Počas posledného júnového týždňa sa v malebnej dedinke Lilienberg v Dolnom Rakúsku konali kachliarske majstrovské skúšky, ktorých sa zúčastnil aj Robert Šalvata. Denné štúdium majstrovskej školy, ktoré sa konalo vo Viedni, trvalo tri mesiace. Po jeho ukončení museli účastníci absolvovať náročnú majstrovskú skúšku, ktorá prebiehala celý týždeň. Po úspešnom absolvovaní tejto skúšky získal účastník majstrovský list. Tento rok sa podarilo zvládnuť náročnú skúšku len 16 účastníkom z 21.

5. december 2013 - Odišiel umelec, vizionár, kachliar, fotograf, kolega a priateľ, Ľuboś Píš. Okrem mnohých prekrásnych diel a spomienok nám ako veselá pamiatka na Ľuboša zostal verš, ktorý sme od neho dostali ako venovanie pre Inspire katalóg:
„A preto keď zima, tak šálik a kravata, keď biznis, tak Karlík a Šalvata.“

22. - 23. január 2014 - Spoločnosť J&R INSPIRE a mnohí z jej partnerov sa zúčastnili na odbornom kachliarskom veľtrhu v rakúskom Welse, ktorý bol spojený aj s 53. technickou konferenciou. Okrem zaujímavých odborných prednášok a predstavenia množstva noviniek v rámci stánkov jednotlivých vystavovateľov bol tohtoročný veľtrh výnimočný aj tým, že nad ním prevzal pre rok 2013 záštitu slovenský a český Cech kachliarov ako partner veľtrhu.

Február 2014 - Firma J&R INSPIRE odštartovala unikátny vzdelávací projekt s názvom INSPIRE akadémia. INSPIRE kachliarska akadémia je podporný vzdelávací program v rámci celoživotného vzdelávania kachliarov, ktorý ponúka ucelený vzdelávací systém školení, seminárov a prednášok. Nejedná sa pritom len o technické školenia, ale aj o manažérske, marketingové a finančné školenia.

Produktový katalóg (.pdf)