Moderné kachľové pece pre jedinečnú atmosféru pohodlia a tepla domova

Pridané: 27.03.2018 |

Moderné kachľové pece pre jedinečnú atmosféru pohodlia a tepla domova

Krátky pohľad do minulosti

Skôr ako Vás presvedčíme, že moderné kachľové pece budú mať aj v budúcnosti veľmi dôležitú úlohu v novodobých domoch, pozrieme sa na chvíľu do minulosti a skloníme sa tak pred klasickou kachľovou pecou. Stáročia bola „priateľom domu“. Spájame ju s veľkým pohodlím, ktoré vyžaruje svojím sálavým teplom, praskajúcim ohňom z dreva v jej ohnisku a príjemným dotykom teplej kachľovej steny, ktorý človeka ihneď uvoľní. Samozrejme teplo priťahuje aj iné živé tvory a v teple sa rady zohrievajú aj naši štvornohí miláčikovia. Často aj sám doma žasnem nad tým, ako si náš pes ľahne pred pec a vychutnáva intenzívne sálavé teplo. Všetky tieto momenty vyvolávajú v človeku emóciu spojenú s romantikou a nostalgiou a možno kombinácia s modernými domami sa nezdá byť až taká možná.
Avšak spojením týchto fantastických vlastností vytvárajúcich pozitívne emócie spolu s modernými technológiami a modernými prvkami dizajnu sa vytvára možnosť umiestnenia tradičnej kachľovej pece do nášho moderného sveta.

Návrat k prírode a sálavému teplu – krok k úspore energie a k vytvoreniu príjemného a zdravého bývania vo Vašom rodinnom dome.

Na úvod jedno úsmevné zamyslenie, prečo vlastne tučniakovi nie je zima na nohy?

Aby sme zodpovedali túto otázku, musíme si povedať niečo o slove konvekcia (prúdenie vzduchu). Kto totiž chce porozumieť tomu, prečo kachľová pec vytvára príjemnú tepelnú pohodu a zdravé bývanie, musí porozumieť aj pojmom ako je konvekcia a tepelná pohoda.
Tučniakovi môžeme závidieť, pretože on nie je vystavený voľnej konvekcii okolitého prostredia. Má totiž svoju vlastnú. Preto by tučniak ani nebol potenciálnym zákazníkom pre kachľovú pec. Je mu úplne jedno, či stojí na ľade alebo na snehu. Je to plne izolovaná bytosť na rozdiel od nás ľudí, ktorí sme veľmi závislí a citliví na našom okolí. Slovo „pinguin – tučniak“ pochádza z latinského „pinguis“ a znamená tuk. Tuk je teda prvou izolačnou vrstvou tučniaka. Nad tým sa nachádza vrstva vzduchového vankúša, ktorá je vytvorená a zároveň aj uzavretá perím, naukladaným podobne ako strešná krytina.
Takto si tučniak vytvára svoju vlastnú vnútornú konvekciu pomocou krvného obehu, ktorá udržuje zviera pri konštantnej teplote 38°C. Závideniahodné pre nás je aj to, že má neustále teplé nohy.
 

Prašnosť teplovzdušných systémov verzus sálavé teplo

K tomu všetkému prichádza ešte zaťaženie organizmu prachom, ktorému sa nedá zabrániť pri vykurovacích systémoch založených na prúdení vzduchu - konvekcii. Tieto vykurovacie systémy využívajú vzduch v miestnosti ako médium na prenos tepla.
Vykurovacie teleso, pozostávajúce z rebier alebo lamiel (patrí sem aj teplovzdušný krb) zohrieva vzduch, ktorý následne stúpa ku stropu, potom prúdi ku stene ležiacej naproti, ochladí sa, klesá a vracia sa späť ku vykurovaciemu telesu a cirkulácia vzduchu sa opakuje. Toto neustále prúdenie vzduchu spôsobuje samozrejme aj prúdenie prachu. Preto takéto vykurovacie systémy nie sú najoptimálnejšie, hlavne pre alergikov.
A práve tu spočíva výnimočnosť kachľových pecí. Vďaka svojim veľkým plochám odovzdáva kachľová pec väčšiu časť tepla okoliu priamo prostredníctvom sálania. Vytvára vo svojom okolí klimatické zóny, v ktorých si človek vždy môže nájsť optimálnu tepelnú pohodu. Buď si zvolí priamy kontakt, keď sa napríklad posadí na vyhriatu lavičku pece a nechá si prehriať všetky kĺby a chrbticu alebo sa posadí ďalej a bude si vychutnávať príjemné a hlavne jemné sálanie teplo pece.
Aj pri peci sa odovzdáva určitý podiel tepla konvekciou, ten je ale v porovnaní s konvekčnými vykurovacími systémami minimálny.
 

Čo dáva kachľovým peciam jedinečnosť?

Sálavé teplo z keramického materiálu obstavby kachľovej pece
Sálavé teplo je prirodzené, zdravé, liečivé a oživuje telo aj dušu, pretože je veľmi príbuzné slnečnému žiareniu.

Sálavé teplo je ako životná energia
Sálavé teplo kachľovej pece je dlhovlnné infračervené žiarenie.
Sálavé teplo je príjemné a rovwomerné a pri dotyku pôsobí na človeka regenerujúco.

Sálavé teplo poskytuje čisté uvoľnenie:
Sálavé teplo pôsobí do hĺbky tkaniva ~ 0,1 mm a tým telo uvoľňuje a upokojuje.
 

Teplo, ktoré pohladí

Človek na rozdiel od tučniakov má tenkú kožu a je neizolovaný. Takíto sme a takto musíme čeliť nášmu bezprostrednému okoliu. Pri tomto kontakte dochádza k neustálej výmene tepla medzi človekom a jeho okolím. Dôležitý je fakt, že my odovzdávame vždy teplo okoliu, pretože máme prebytok energie, spôsobený vysokým príjmom energie potravinami. Vykurovanie obytného priestoru teda neznamená, že človek prijíma energiu z vykurovacieho systému. Vytvorí si jednoducho tepelnú pohodu tým, že nemusí odovzdávať okoliu príliš veľa energie. A túto energiu odovzdávame každý z nás nasledujúcimi spôsobmi: sálaním, odparovaním - potením, dýchaním a odovzdávaním tepla okolitému vzduchu. Nadmerné odovzdávanie energie zaťažuje organizmus.

Čo je infračervené žiarenie?
Každé teleso, ktorého teplota leží nad absolútnym nulovým bodom, vyžaruje energiu vo forme elektromagnetického žiarenia. Keď dopadne žiarenie na povrch objektov, uvoľní sa v ňom obsiahnutá energia infračerveného žiarenia vo forme tepla. Čím je väčšia vlnová dĺžka žiarenia, tým je jemnejšie a príjemnejšie sálavé teplo. Vlnová dĺžka sálania z tepelnoakumulačnej kachliarskej keramiky leží medzi 7.000 – 9.000 nm.

Čo spôsobuje infračervené žiarenie?
Infračervené lúče odovzdávajú svoju energiu bunkám resp. molekulám a atómom tela človeka, zosilňujú takto ich prirodzené vlastné kmitanie. Týmto sa zvyšuje teplota tkaniva a uvoľnená energia je nami vnímaná ako teplo.
Primárne reagujú v našom tele molekuly vody. Tieto aktivované molekuly zase oživujú bunky a rozširujú cievy.

  • podporujú celkovú látkovú výmenu
  • uvoľňujú svaly a napätia v nich
  • redukujú vysoký krvný tlak a podporujú krvný obeh
  • zlepšujú zásobovanie tela kyslíkom (zohrievajú a vylučujú tuky)
  • majú pozitívne účinky na imunitný systém
  • podporujú samoliečebný proces
  • redukujú úroveň kyselín a očisťujú telo


Prečo vnímame infračervené žiarenie tak regeneračne?
Pretože sa jedná o žiarenie na celé telo.
Fyzikálny princíp pri rovnakom, dodávanom výkone: čím väčšia je sálavá plocha – tým nižšia je povrchová teplota, čím sa zväčšuje podiel dlhovlnného žiarenia.
Toto dlhovlnné infračervené žiarenie spôsobuje šetrné a príjemné zohrievanie tela, pretože vlnová dĺžka infračerveného žiarenia je veľmi blízka vlastnému tepelnému žiareniu ľudského tela.

Zakladateľ známych vŕtačiek HILTI, Martin Hilti, raz povedal: „Vlastne nepotrebujeme žiadne vyvŕtané diery, ale ukotvenia“.

Podobne je to aj pri vykurovaní, teda človek nepotrebuje horáky, nádrže a elektroniku, potrebuje len výsledok toho všetkého a to je teplo. Toto nie je v žiadnom prípade odklon od moderných trendov vykurovania, len iný uhol pohľadu na túto problematiku. Tu nejde o to, či vykurovať, ale ako!
A v prípade kachľových pecí je tá forma tepla bezkonkurenčná:
ZDRAVIE
Kachľová pec vytvára príjemnú klímu a tepelnú pohodu.
DIZAJN
Je kusom nábytku, ktorý dizajnovo dotvára interiér. Nie je to kotol v technickej miestnosti.
EMÓCIA
Oheň sprevádza človeka od nepamäti. Kachliar vnáša prostredníctvom kachľovej pece oheň priamo do srdca domova.
ENERGETICKÁ NEZÁVISLOSŤ
Kachľová pec dáva domu nezávislosť, pretože funguje aj bez prívodu elektrickej energie, plynu, či svieti alebo nesvieti slnko.
EKOLÓGIA
Drevo je naše domáce palivo. Pri správnom lesnom hospodárení je to palivo, ktoré neustále prirastá. Spaľovanie dreva je navyše CO2 neutrálne, teda nespôsobuje skleníkový efekt otepľovania zemegule.
 

4 kvadranty modernej kachľovej pece

Spojenie tradície s moderným vývojom. Čo zostáva nezmenené a čo sa upravilo?
1. Palivo drevo – zostáva nezmenené
Klasické kachľové pece boli vždy prevádzkované drevom. A to nielen preto, že plápolajúci oheň z dreva je romantický, ale hlavne z dôvodu ekológie. Moderné kachľové pece spĺňajú najprísnejšie predpisy emisných limitov a spaľovanie dreva je pre prírodu CO2 neutrálne, teda neprispieva k otepľovaniu zemegule. Či drevo zhnije v lese, alebo zhorí v peci, vždy uvoľní rovnaké množstvo naviazaného CO2.
2. Ohnisko kachľovej pece – prešlo veľkým vývojom
Prísne ekologické zákony prinútili výrobcov a kachliarov konštruovať moderné ohniská s nízkymi emisiami.
Špeciálne vedený prívod vzduchu alebo aj novodobá konštrukcia vykurovacích vložiek do kachľových pecí umožnili ohniskám, že spĺňajú už teraz kritériá, ktoré budú platné v Európe od roku 2021. Navyše moderné dvierka umožňujú umiestnenie elektronickej regulácie, ktorá automatizuje pre užívateľa proces regulácie pece počas prevádzky.
3. Keramické kachlice – značne zmenili svoj tvar
Základom keramických kachlíc ako prírodného produktu sú: voda, hlina, vzduch a oheň. Štyri elementy, ktoré nás obkolesujú. Nie je takmer žiadna surovina staršia ako hlina, ale napriek tomu prešli keramické kachlice dramatickými zmenami. Základné vlastnosti keramiky ako akumulačná schopnosť a spôsob odovzdávania tepla zostali. Markantne sa však zmodernizovala technológia výroby, od základnej receptúry hlinenej suroviny, cez technológiu výroby liatím až po glazovanie povrchu. A výsledok znamená vysokú kvalitu s moderným dizajnom.
4. Dizajn – silno ovplyvnený modernou dobou
O všetkom sa dá polemizovať, ale o dizajne kachľovej pece len obmedzene. Tu platí to, že formu určuje funkcia. Kachľová pec pozostáva zo šamotového ohniska a akumulačných ťahov, ktoré zabezpečujú tepelnú zotrvačnosť na 8 až 24 hodín. A toto akumulačné jadro sa následne zabalí do keramického šatu. Novodobé tvary keramiky a technológie umožňujú však aj v dizajne veľké možnosti. Kachľová pec sa tak môže stať dizajnovým dotvorením, doslova kusom nábytku interiéru domova. V kombinácii s veľkým presklením dvierok navyše umožňuje moderná kachľová pec aj optický kontakt s ohňom pre dotvorenie čarovnej atmosféry domova.
 

Ako funguje kachľová a omietaná pec?

Kachľová pec je určená na spaľovanie suchého dreva s vlhkosťou do 20% a drevených brikiet z prírodného dreva bez chemických prísad. Výkon pece sa dimenzuje vždy podľa veľkosti a tepelnej potreby priestoru, ktorý má pec vykúriť. Kachľová pec vytvára zdravú a príjemnú klímu, preto musí byť prispôsobená presne na konkrétny interiér, nemá byť príliš slabá, ale nemá ani prekurovať – toto je už ale úlohou kachliara, aby pec správne nadimenzoval.
Pec sa dimenzuje na rôzne doby prikladania, najčastejšie na 12 hodín. Znamená to, že užívateľ prikladá do ohniska palivo raz za 12 hodín. Dávka dreva zhorí v ohnisku približne za 1,5 hodiny, spaľovanie nie je brzdené, aby boli dosiahnuté čo najnižšie emisie a najvyššia účinnosť spaľovania. Po dohorení paliva, keď už v ohnisku nie sú žiadne plamene, uzatvára užívateľ prípadne elektronika prívod vzduchu a tak zabezpečí to, že vyprodukovaná energia zostane naakumulovaná v šamotových tvarovkách v peci a postupne sa bude uvoľňovať do priestoru ako príjemné sálavé teplo.
Pre užívateľa je to vysoký komfort obsluhy, veď do pece prikladá palivo prakticky len dva krát za deň, ráno a večer, a pec mu kúri jeho príbytok celý deň. Takýto efekt sa veru nedá dosiahnuť teplovzdušným krbom. Niekedy sa stretávame s nesprávnym porovnávaním teplovzdušných krbov a kachľových pecí. Pri teplovzdušných krboch výrobca stanovuje nominálny výkon, ktorý je hodnotou odovzdanej energie z presne určenej dávky dreva za 1 hodinu.
 

Príklad 1:

Pri krbovej vložke s nominálnym výkonom 10 kW, je tento výkon hodinovým výkonom pri dávke paliva cca 3,6 kg a účinnosti spaľovania 70%. Keď chce užívateľ dodávať do svojho interiéru 10 kW, musí každú hodinu priložiť a spáliť cca 3,6 kg dreva. To isto prestane baviť mnohých, každú hodinu prikladať, a tak vložia do vložky radšej väčšiu dávku dreva a priškrtia prívod vzduchu. Čo sa ale týmto stane? Zníži sa účinnosť spaľovania, zhorší sa kvalita spaľovania, sklo krbovej vložky sa rýchlo zanáša a zvyšujú sa emisie, teda stráca sa efekt ekológie.

Krbová vložka:
10 kW nominálny výkon (pozor je to hodinový výkon!)
Výkon ohniska: 10 kW
Dávka paliva (dreva): cca 3,6 kg (pre dosiahnutie 10 kW výkonu je nutné prikladať túto dávku paliva každú hodinu)
Pri účinnosti spaľovania: 70%
 

Príklad 2:

Pri kachľovej peci s nominálnym výkonom napríklad 4 kW sa jedná takisto o hodinový výkon 4 kW, ale ten sa dosiahne jednorazovým spálením väčšej dávky dreva raz za 12 hodín. Vyprodukovaná energia sa uloží do akumulačného šamotového jadra a postupne sa odovzdáva v priebehu 12 hodín cez kachlicový alebo omietaný vonkajší plášť pece.

Kachľová pec:
4 kW nominálny výkon (hodinový výkon)
Výkon ohniska: 48 kW (táto energia sa uvoľní spálením 1 dávky dreva, to znamená, že ohnisko kachľovej pece je omnoho výkonnejšie ako ohnisko krbovej vložky)
Dávka paliva (dreva): 15 kg (jednorazová dávka paliva za 12 hodín)
Pri účinnosti spaľovania: minimálne 80% (stanovené európskou normou STN EN 15544 na dimenzovanie kachľových pecí)

DOBRÉ KACHĽOVÉ PECE sú vždy spojením kvalitnej techniky a dizajnu. Rovnako istotota a bezpečnosť pri ich používaní sú ďalšími dôležitými parametrami, ktoré by mali napomôcť pri rozhodovaní každého, kto chce pec používať a vlastniť. Preto zverte svoje "slnko domova" do tých správnych rúk. Zverte svoju pec, svoj domov a seba len do rúk kachliara, ktorý má dlhoročné skúsenosti a má sa aj on o koho oprieť. My sme tu pre našich kachliarov už 19. rokov a staráme sa o to, aby sa z nich stali profesionáli a odborníci v remesle kachliar.

Autor článku: Ing. Róbert Šalvata
 

Naši partneri, kachliari sú tu pre vás. Viac TU.


Produktový katalóg (.pdf)