Vykurovanie celého domu krbom či kachľovou pecou

Pridané: 27.03.2018 |

Vykurovanie celého domu krbom či kachľovou pecou

Môže krb alebo kachľová pec slúžiť na vykurovanie celého domu?


Pri súčasných kvalitne izolovaných domoch môže byť krb alebo kachľová pec nadimenzovaná tak, že bude vykurovať celý dom. Takto si človek užíva nielen čaro ohňa, ale vie efektívne pokryť potrebu tepla a dokonca aj zabezpečiť teplú úžitkovú vodu.

Existuje hranica, kedy sa dá ešte uvažovať pri krbe alebo peci s hlavným zdrojom vykurovania?


Áno existuje.

Pri kachľových peciach je to hranica tepelného príkonu budovy 9 kW a pri krboch 6 kW. Čo to znamená? Keď Váš dom je naprojektovaný na tepelný príkon 6 kW, znamená to, že pri extrémnych výpočtových vonkajších teplotách (napríklad vo Zvolene -15 °C), je potrebné dodať do domu každú hodinu 6 kW výkon, aby bola v dome dosianutá tepelná pohoda a bola zabezpečená aj teplá úitková voda. 


POZOR !!!

Netreba si to zamieňať s nominálnym výkonom, ktorý udáva výrobca krbovej vložky. Uvediem príklad. Máte tepelné straty domu 9 kW a kúpite si krbovú vložku s výkonom 9 kW. Zdanlivo dobré riešenie, však? Tento výkon, ktorý udáva výrobca ale znamená, že v tom krbe musí každú hodinu zhorieť cca 2,8 kg dreva. A to skutočne každú hodinu, teda 24 hodín denne. Veľa ľudí a takzvaných odborníkov sa už na tom popálilo a potom im nezostávalo nič iné len byť otrokom svojho krbu a kúriť tam pravidelne aj v noci, aby mali v dome dostatočne teplo. 


Aké sú základné vlastnosti a predpoklady stavby krbu/pece pre vykurovanie celého domu?

  • V prvom rade musíte mať vypočítaný tepelný príkon Vášho domu (tepelné straty budovy)
  • Kachliar Vám potom pre tento tepelný príkon ukáže možnosti, ktoré typy krbov a pecí môžu byť použité ako hlavné zdroje vykurovania
  • Ideálne je keď má vykurovacia vložka dvojité presklenie
  • Vykurovacia vložka musí mať externý prívod vzduchu
  • Vložky a ohniská musia byť dimenzované presne na také dávky dreva, aby pokryli tepelnú potrebu budovy.
  • Navyše musí byť zvolený aj vhodný a hlavne reálny interval prikladania dreva, aby ste sa nestali otrokmi Vášho diela krbu alebo pece
  • Krby a pece musia byť vyhotovené ako akumulačné diela bez teplovzdušných mriežok
  • Krby a pece musia mať aj teplovodný výmenník nadimenzovaný presne na Váš typ domu, aby ste mali rovnomerne rozložené teplo v budove, a aby ste mali aj dostatok teplej úžitkovej vody

POZOR - stavba diela kvalitného krbu a kachľovej pece je veľmi náročná. Štatistika požiarovosti na Slovensku neustále stúpa. 

Oslovujte preto vždy odborníka - kachliarskeho majstra!

Produktový katalóg (.pdf)